Kompletní povrchová úprava stěn

Příprava stávající stěny pro aplikaci :

  1. odstranění starých nátěrů a barev
  2. obroušení penetračních nátěrů
  3. tmelení ručními nebo strojními stěrkami
  4. přebroušení vytmelené stěny
  5. případná korektura vad

Příprava nové stěny pro přímou aplikaci :

  1. očistění stěny
  2. korektura vad - ošetření
  3. tmelení ručními nebo strojními stěrkami
  4. přebroušení vytmelené stěny